صحيفه سجاديهمحبوب

فهرست صحیفه سجادیه

فهرست صحیفه سجادیه
فهرست صحیفه سجادیه

مناجات هایی چنین زیبا در صحیفهٔ سجادیه و دعاهایی چنین بلند در مفاتیح در کنار ماست. بی توفیقی تا کی؟! با خدا نجوا کنیم تا به قرب او راه یابیم ❤️

 1. دعای اول صحیفه سجادیه ( دعا در توحید و ستایش خداوند )
 2. دعای دوم صحیفه سجادیه ( دعا در درود بر رسول خدا )
 3. دعای سوم صحیفه سجادیه ( دعا برای فرشتگان )
 4. دعای چهارم صحیفه سجادیه ( دعا برای مومنین )
 5. دعای پنجم صحیفه سجادیه ( دعا برای خود و دوستان )
 6. دعای ششم صحیفه سجادیه ( دعا هنگام بامداد و شامگاه )
 7. دعای هفتم صحیفه سجادیه ( دعا در سختی و اندوه )
 8. دعای هشتم صحیفه سجادیه ( دعا در پناه بردن به خدا )
 9. دعای نهم صحیفه سجادیه ( درخواست آمرزش از خدا )
 10. دعای دهم صحیفه سجادیه ( دعای جلب حمایت خداوند )
 11. دعای یازدهم صحیفه سجادیه ( دعا برای عاقبت به خیری )
 12. دعای دوازدهم صحیفه سجادیه ( دعا در اعتراف و توبه )
 13. دعای سیزدهم صحیفه سجادیه ( دعا در طلب حوائج )
 14. دعای چهاردهم صحیفه سجادیه ( دعا برای مظلوم )
 15. دعای پانزدهم صحیفه سجادیه ( دعا هنگام بیماری )
 16. دعای شانزدهم صحیفه سجادیه ( دعا برای آمرزش )
 17. دعای هفدهم صحیفه سجادیه ( دعا برای پناه بردن به خداوند از شر شیطان )
 18. دعای هجدهم صحیفه سجادیه ( دعا برای دفع بلا )
 19. دعای نوزدهم صحیفه سجادیه ( دعا برای درخواست باران )
 20. دعای بیستم صحیفه سجادیه ( دعا برای مکارم‌ اخلاق )
 21. دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه ( دعا زمان هجوم غم و اندوه )
 22. دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه ( دعا برای سختی و دشواری امور )
 23. دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه ( دعا برای عافیت و شکر بر آن )
 24. دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه ( دعا برای پدر و مادر )
 25. دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه ( دعا برای فرزند )
 26. دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه ( دعا برای دوستان )
 27. دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه ( دعا برای سربازان مرزی )
 28. دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه ( دعا برای پناه بردن به خداوند )
 29. دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه ( دعا برای رزق و روزی )
 30. دعای سی‌ام صحیفه سجادیه ( دعا برای قرض و وام )
 31. دعای سی و یکم صحیفه سجادیه ( دعا برای توبه )
 32. دعای سی و دوم صحیفه سجادیه ( دعا بعد از نماز شب )
 33. دعای سی و سوم صحیفه سجادیه ( دعا برای استخاره )
 34. دعای سی و چهارم صحیفه سجادیه ( دعا برای رفع گرفتاری )
 35. دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه ( دعا در رضایت به تقدیر الهی )
 36. دعای سی و ششم صحیفه سجادیه ( دعا هنگام رعد و برق )
 37. دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه ( دعا برای شکر )
 38. دعای سی و هشتم صحیفه سجادیه ( دعا در عذرخواهی از ظلم )
 39. دعای سی و نهم صحیفه سجادیه ( دعا در طلب عفو و بخشش )
 40. دعای چهلم صحیفه سجادیه ( دعا به وقت یاد مرگ )
 41. دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه ( دعا برای حفظ از حوادث )
 42. دعای چهل و دوم صحیفه سجادیه ( دعا برای ختم قرآن )
 43. دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه ( دعا هنگام دیدن هلال )
 44. دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه ( دعا هنگام رسیدن ماه رمضان )
 45. دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه ( دعا در وداع با ماه رمضان )
 46. دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه ( دعا بعد از نماز عید فطر )
 47. دعای چهل و هفتم صحیفه سجادیه ( دعا برای روز عرفه )
 48. دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه ( دعا در عيد قربان و روز جمعه )
 49. دعای چهل و نهم صحیفه سجادیه ( دعا برای دفع شر دشمنان )
 50. دعای پنجاهم صحیفه سجادیه ( دعا در خوف از خدا )
 51. دعای پنجاه و یکم صحیفه سجادیه ( دعا در تضرع به درگاه خدا )
 52. دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه ( دعا در اصرار به خدای تعالی )
 53. دعای پنجاه و سوم صحیفه سجادیه ( دعا در اظهار ذلت و فروتنی )
 54. دعای پنجاه و چهارم صحیفه سجادیه ( دعا برای زدودن اندوه‌ها )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *