اعمال

  • ایام البیض

    اعمال ایام البیض ماه رجب

    اَیامُ البیض ( به معنای روزهای سفید ) به روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه قمری گفته می‌شود. در روایات بر روزه گرفتن در این ایام تأکید شده است. نزد شیعیان، ایام البیض رجب و در مرتبه بعد شعبان و رمضان، از اهمیتی ویژه برخوردار است شب سیزدهم ماه رجب امام صادق علیه السلام فرمود: « خداوند به این امّت سه ماه ارزشمند عطا کرد، که به امّت های قبل…

    بیشتر